Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nastavení radiostanic

images.jpg

Kmitočet:  TX: 439,300 MHz / RX: -7,600 MHz
                   (OK0BAP - Libecina)

ID radiostanice:  ve tvaru 2308XXX  - dle přidělení

Color code:

 • 1
 • 2  pro převaděč OK0DOL

Timeslot 1:   pro síťová volání + cílové volání dle skupin

Timeslot 2:    pro lokální volání pouze v rámci převaděče

TX kontakt:  Skupina 1 - celosíťové volání
(
primárně volací komunikační skupina, pokud možno nepoužívat pro běžný hlasový provoz)

                      Skupina 566 - jihovýchodní Čechy (OK0BAP Libecina)

                      Skupina 111 - Hlavní město Praha (OK0DMR Praha)

                      Skupina 115 - jih středních Čech (OK0BNH a OK0BNJ)

                      Skupina 444 - Krkonoše a východní Čechy (OK0DAS Sněžka)

                      Skupina 455 - sever středních Čech (OK0DBZ a OK0TAD)

                      Skupina 555 - Orlické hory (OK0DBF Suchý Vrch)

                      Skupina 777 - Jeseníky a severní Morava (OK0X Praděd)

                      Skupina 788 - Šumpersko (OK0DSL Studená loučka)

                      Skupina 888 - Olomoucko (OK0DOL Olomouc, OK0DUR Určice)

RX kontakt:  dle toho, co chci slyšet. Může být jedna nebo i více skupin - dle vyplněného RX listu.

 

Pro uživatele OK0BAP Libecina (skupina 566) tedy takto:

  - TS 1 (skupina 1) - síťové volání (do všech převaděčů)
  - TS 1 (skupina 566) - lokální volání + síťové volání (z jiného RPTR)
  - TS 1 (skupina xxx) - síťové volání do jiného převaděče (např. skupina 111 při volání do převaděče OK0DMR - Praha s časovačem neaktivity cca 15 minut

   - TS 2 (skupina 566) - pouze lokální volání v rámci převaděče

 Color code:  1
 

Podrobné provozní nastavení radiostanic:

Timeslot 1: určen pro celosíťový skupinový hlasový provoz (group call)

Timeslot 2: určen pro lokální skupinový hlasový provoz, datové přenosy, Echolink, případně privátní hlasový provoz (private call)

Echolink: dostupný v celé síti na Timeslotu 2 a skupině 325325, Echolink Node Number je také 325325 (OK0X - Praděd)

 

Group Call – seznam předdefinovaných skupin:

Celosíťové volání na Timeslotu 1 (skupina fixně routovaná do všech převaděčů)

 •       Skupina 1 – běžný hlasový provoz

   primárně volací komunikační skupina, pokud možno nepoužívat pro běžný hlasový provoz

Cílové volání na Timeslotu 1 (skupiny přiřazené ke konkrétnímu převaděči, aktivovatelné odkudkoliv ze sítě s časovačem neaktivity 15 minut)

 •          Skupina 111 – OK0DMR Praha       
 •          Skupina 115 – OK0BNH Černolice a OK0BNJ Kozlov
 •          Skupina 444 – OK0DAS Sněžka
 •          Skupina 455 – OK0DBZ Bezděz a OK0TAD Lipník
 •          Skupina 555 – OK0DBF Suchý vrch
 •          Skupina 566 – OK0BAP Libecina
 •          Skupina 777 – OK0X Praděd
 •          Skupina 788 – OK0DSL Studená loučka
 •          Skupina 888 – OK0DOL Olomouc a OK0DUR Určice

Poznámka: skupina 566 je nyní propojena na OK0DBF, OK0X a další převaděče - viz tabulka v sekci Seznam OK-DMR převaděčů, tzn. všechny hovory na skupině 566/TS1 jsou slyšet i na uvedených převaděčích.


Celosíťové volání na Timeslotu 2 (skupina fixně routovaná do všech převaděčů)

 •              Skupina 325325 – Echolink

Lokální volání na Timeslotu 1 nebo 2 (skupiny, které nejsou routované do jiných převaděčů)

- případné lokální nebo klubové komunikační skupiny jsou v kompetenci vedoucího operátora příslušného převaděče, který vám je může na požádání sdělit

 


 

Doporučujeme dodržet „Admit criteria“ u Motoroly a „TX admit“ u Hytery na volbě „Color Code Free“, což zajistí, že při vysílání nedojde k nechtěnému rušení již hovořící protistanice – „nepojedete do sebe“.

Stejně tak doporučujeme zapnout volbu „Private Call Confirmed“ – ta zajistí, že při privátním hovoru dostane volající stanice vždy zpětnou odezvu, že volaná stanice je skutečně na příjmu – stanice krátce pípne na znamení, že volaná protistanice je na příjmu. Lze to také popsat jako signál „a teď můžeš hovořit“.
 


Private Call – sestavení relace preferujte na Timeslotu 2, při správném nastavení RRS bude spojení naroutováno na cílové ID, i když je protistanice na poslechu na Timeslotu 1, pokud je možné aktivovat funkci Private Call Confirmed, zapněte ji na obou Timeslotech.

Datové přenosy – cílové ID pro RRS/ARS a GPS/APRS je 2301, pokud je možné deaktivovat funkci Data Call Confirmed, vypněte ji na obou Timeslotech.

RRS/ARS – pro správné routování hlasu i dat aktivujte tento automatický registrační systém terminálu na obou Timeslotech zvlášť – jako Selected.

GPS – pro využití přenosu poloh do systému APRS aktivujte pouze na Timeslotu 2 – tedy na příslušném kanále s Timeslotem 1 jako Reverted, na kanále s Timeslotem 2 jako Selected.

Parrot – hlasový opakovač s podobným režimem jako Echolink Test Server, pro spojení použijte Private Call na ID 9999.

Roaming: doporučujeme při mobilním provozu, optimální treshold je cca.  -97 dB až  -100 dB.

 


=  PŘÍPADNÉ ZMĚNY V ÚDAJÍCH O NASTAVENÍ VYZNAČENY BAREVNĚ  =


Poznámka:  - provoz na skupině 566 (i na jiné skupině) může být ovlivněn provozem na skupině 1, proto je na převaděči OK0BAP možno přejít na TimeSlot 2 (lokální hovor pouze na OK0BAP)
                - provoz na skupině 566 může být ovlivněn hovorem na analogovém provozu OK0BAP
                - při hovoru na digitálním provozu není možné používat provoz analogový
                - pokud naskočí signál a stanice bliká jako při hlasovém provozu, je to způsobeno např. tím, že probíhá hovor na jiné skupině, kterou nemáte v RX listu, nebo probíhá hovor na druhém TimeSlotu

 


Více o nastavení také na www.prevadece.cz/dmrZveřejnění pouhých základních veličin nastavení převaděčů bez kontextu pochopení fungování a pravidel provozu v DMR systému, byť s předchozími zkušenostmi s provozem na analogových převaděčích nebo v sítích jiných digitálních standardů, je pro uživatele nedostačující.

Než začneš využívat tento OK-DMR převaděč navštiv: http://www.prevadece.cz/dmr/pravidla.

 


Radek OK7ET
16.10.2019